برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

بخش دانشجویی همایش آموزش پزشکی
آزمون آنلاین
فلوشیب سنجش
همایش آموزش پزشکی
اسلایدر
  نیروی انسانی واحد ارزشیابی

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیکی

شماره تماس

دکتر شاپور نادرفام

کارشناس مسئول ارزشیابی

shnfam@yahoo.com

31772069

حبیب ا... قمی

کارشناس ارزشیابی

habibollahghomi6@gmail.com

041-33362700 داخلی 279

خانم دکتر سیدنظری کارشناس ارزشیابی   041-33362700 داخلی 279
 
 منوی اصلی