برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 
لیست اعضای کمیته ارزشیابی دانشگاه
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت
1 دکتر علی تقی زادیه رئیس کمیته
2 دکتر علیرضا فرنام دبیر کمیته
3 دکتر رضا غفاری مدیر محترم گروه آموزش پزشکی
4 دکتر میر هادی موسوی هیأت علمی آشنا به مسائل ارزشیابی
5 دکتر رامین نگاهداری هیأت علمی آشنا به مسائل ارزشیابی
6 دکتر شاپور نادرفام کارشناس مسئول واحد ارزشیابی