برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

پمفلت جشنواره چهاردمین
اسلایدر
 

                                                 اخبار

 

اخبار

بارگذاری فیلم آموزشی تحلیل آزمونهای کتبی

فیلم آموزشی تحلیل آزمونهای کتبی(چهارگزینه ای و تشریحی) برای استفاده اعضای محترم هیات علمی دانشکده ها در سایت واحد ارزشیابی بارگذاری گردید.
چهارشنبه پانزدهم مرداد 1399

ارزشیابی آموزشی اعضای محترم هیات علمی

ارزشیابی آموزشی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 با ...
چهارشنبه پانزدهم مرداد 1399

طراحی فرم ارزشیابی تدریس دروس نظری مجازی

فرم ارزشیابی آموزش دروس نظری مجازی طراحی و در سیستم فاران بارگذاری شد.
چهارشنبه پانزدهم مرداد 1399

ارزشیابی دفاتر توسعه آموزش

ارزشیابی دفاتر توسعه آموزش دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1398 انجام گرفت.
سه شنبه چهاردهم مرداد 1399