برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 

                                                 اخبار

 

اخبار

برگزاری جلسه هم اندیشی با معاونین آموزشی، مسئولین و کارشناسان دفتر توسعه آموزش مراکز آموزشی درمانی تبریز

جلسه هم اندیشی با معاونین آموزشی، مسئولین و کارشناسان دفتر توسعه آموزش مراکز آموزشی درمانی تبریز در تاریخ 99/7/1 برگزار شد
سه شنبه بیست و سوم دي 1399

آغاز ارزشیابی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط مدیران، مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و دانشجویان در ترم 991

آغاز ارزشیابی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط مدیران، مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و دانشجویان در ترم 991
سه شنبه بیست و سوم دي 1399

شروع همکاری معاونت آموزشی مراکز آموزشی درمانی تبریز با مرکز مطالعات

شروع همکاری معاونت آموزشی مراکز آموزشی درمانی تبریز با مرکز مطالعات
سه شنبه بیست و سوم دي 1399

فایل های آموزشی نحوه ارزشیابی اساتید و پمفلت

فایل های آموزشی نحوه ارزشیابی اساتید و پمفلت ارزشیابی آموزشی اساتید و پمفلت ارزشیابی بالینی در سایت بارگذاری شد
سه شنبه بیست و هفتم آبان 1399