برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

آخرین مهلت ارسال فرآیند
آزمون آنلاین
1200*450
کارگاه
اسلایدر
  صفحه ارزشیابی

اهداف کلی و اختصاصی واحد ارزشیابی آموزشی
G1 : ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علمی ( ارزشیابی الکترونیکی )
G2 : نظارت بر انجام تحلیل و ارتقاء سطح کیفی آزمون ها
G3 : نظارت و برنامه ریزی ارزشیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده ها
G4 : نظارت و هماهنگی ارزشیابی بیرونی دانشگاه
G5 : طراحی ارزشیابی برنامه های آموزشی
G6 : نظارت بر عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده ها
G7 : پژوهش در ارزشیابی و ارزیابی
G8 : اجرای طرح ضیافت اندیشه اعضای هیات علمی