برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 
 فیلم آموزشی تحلیل آزمون های تشریحی و چند گزینه ای   دانلود (لطفا Save As دانلود کنید)
فایل آموزشی نحوه ارزشیابی اعضای هیات بالینی   دانلود (لطفا Save As دانلود کنید)
پمفلت ارزشیابی آموزشی اساتید توسط دانشجویان دانلود (لطفا Save As دانلود کنید)
پمفلت ارزشیابی بالینی توسط داانشجویان دانلود (لطفا Save As دانلود کنید)