برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

بخش دانشجویی همایش آموزش پزشکی
آزمون آنلاین
فلوشیب سنجش
همایش آموزش پزشکی
اسلایدر
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ارزشیابی قسمت یا واحـد : مسئول واحد
اسامـی افــــراد : دکتر شاپور نادرفام شماره داخلــی : 202-279
شماره مستقیم : 33362700 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : ارزشیابی قسمت یا واحـد : مسئول واحد
اسامـی افــــراد : آقای حبیب الله قمی شماره داخلــی : 279
شماره مستقیم : 33362700 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : آموزش مجازی قسمت یا واحـد : مسئول مرکز
اسامـی افــــراد : دکتر محمد برزگر شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31772085 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : آموزش مجازی قسمت یا واحـد : واحد تولید محتوا و زیرساخت
اسامـی افــــراد : آقای مهندس احمدیان - آقای مهندس مطمئن دادگر - جعفر احمدزاده- شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31772085 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : آموزش مجازی قسمت یا واحـد : واحد آموزش
اسامـی افــــراد : آقای محمد همتی- خانم حکیمه حضرتی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31772093 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر استعداد درخشان و نخبگان قسمت یا واحـد : کارشناسان دفتر
اسامـی افــــراد : خانم ها سرباز وطن - احمدی - فتح الله زاده شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33375116 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : امور سالنها و سعمی بصری قسمت یا واحـد : مسول سالن ها
اسامـی افــــراد : آقای محمد علی همتی شماره داخلــی : 320
شماره مستقیم : 33362700 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مچله RDCC قسمت یا واحـد : مدیراجرایی مجله
اسامـی افــــراد : خانم فاطمه میاندوابی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33374190 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکزتخقیقات آموزش پزشکی قسمت یا واحـد : کارشناس پژوهش
اسامـی افــــراد : خانم فریبا سالک شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33373446 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه آموزش پزشکی قسمت یا واحـد : مسئول واحد
اسامـی افــــراد : دکتر رضا غفاری شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33374191 شمــاره فـکـس :