برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 
 
نام عنوان داخلي مستقيم فاكس
مدبریت
آقای دكتر علی فخاری مدير مركز 271    
آقاي مهندس پورعباس معاون مركز 276    
خانم ناجي مسئول دفتر 280 و321 3363003 و 3363004 3357138
ارزشیابی
آقاي دكتر نادرفام مسئول ارزشيابي 33362700 داخلی 202 31772069  
خانم دکتر سیدنظری كارشناس ارزشيابي 33362700 داخلی 202    
دفتر استعداد درخشان و نخبگان
آقای دکتر جباری مسئول دفتر استعداد هاي درخشان   33375116  
خانم سرباز وطن كارشناس مسئول   33375116  
خانم احمدي كارشناس   33375116  
خانم فتح الله زاده كارشناس   33375116  
مركز تحقيقات آموزش پزشكي
خانم دكتر غفاری فر رئيس مركز تحقيقات آموزش پزشكي   33373446  
خانم سالك مدير پژوهش مركز   33373446  
خانم متربصون كارشناس آموزشي و پژوهشي   33373446  
گروه آموزش پزشكي
آقاي دكتر غفاري مدير گروه آموزش پزشكي   33374191  
خانم گل‌عنبر كارشناس آموزش   33373446  
خانم فتحی دبیرخانه دائمی جشنواره شهید مطهری   33373446  
خانم اعتضادي متصدي خدمات و آبدارخانه 266 33362700  
مرکز آموزش مجازی
دکتر سلطانی رئیس آموزش مجازی   33250957  
آقاي مهندس احمديان معاون زیر ساخت   31772085  
آقاي مهندس دادگر کارشناس زیرساخت
31772086  
آقاي مهندس احمدزاده کارشناس تولید محتوا
31772087  
آقاي مهندس همتي كارشناس سمعي و بصري و کارشناس آموزش
31772088  
امور اداري
آقاي انصاری مسئول امور اداري   33348570  
آقاي فتوحی مسئول اموال   33362700  
آقاي يوسفي رابط امور اداري 325 33362700  
آقاي فتوحي متصدي تلفنخانه و تكثير 9 33362700  
خانم لطفي خدمات 327 33362700  
آقاي حضرتي متصدي آبدارخانه 277 33362700