يکشنبه 4 آبان 1399 - 07 ربيع الأول 1442
  راهنمای دستیابی به طرح درس دانشکده ها

راهنمای دستیابی به طرح درس گروه های آموزشی در دانشکده های مختلف

 

نام دانشکده

آدرس اینترنتی

دانشکده بهداشت و تغذیه

( منوی سمت راست: رشته ها – واحدهای درسی – طرح درسی )

http://hnfac.tbzmed.ac.ir

دانشکده پزشکی

(منوی سمت راست: گروه های آموزشی – گروه ( مثال : فیزیک پزشکی ) – طرح درس)

http://med-fac.tbzmed.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی

(منوی سمت راست: گروه های آموزشی – طرح درس و طرح دوره اساتید)

http://paramedfac.tbzmed.ac.ir

دانشکده پرستاری – مامایی

( منوی سمت راست : گروه های آموزشی – گروه ( مثال : داخلی ) –دروس گروه و طرح های درسی – طرح درس)

http://nursing.tbzmed.ac.ir

دانشکده توانبخشی

(منوی سمت راست :آموزش - گروه های آموزشی – گروه اموزشی ( مثال : فیزیوتراپی ) – طرح درس ها ( پایین ))

http://rehabilitation.tbzmed.ac.ir

دانشکده داروسازی

( منوی سمت راست : گروه های آموزشی – گروه – لیست دروس ارائه شده در دوره عمومی داروسازی و طرح درس - طرح درس)

http://pharmfac.tbzmed.ac.ir

دانشکده دندانپزشکی

( منوی سمت راست : گروه های آموزشی – سمت راست گروه های آموزشی –گروه مثال : آسیب شناسی ) - طرح درس( سمت راست پایین ))

http://dentistry.tbzmed.ac.ir