سه شنبه 26 تير 1397 - 03 ذو القعدة 1439
 منوی اصلی
 
  تاریخچه

گروه آموزش پزشکی 

گروه آموزش پزشكي بعنوان يك گروه آموزشي- پژوهشي زيرمجموعه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) دانشگاه علوم پزشكي تبريز از سال 1386 با اهداف زير تاسيس شد :

 

آموزش :

•برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت در زمينه‌ مهارتهاي دانشگاهي و کارگاههای محوری براي اعضاي هيات علمي دانشگاه و كارشناسان دفاتر توسعه آموزش به منظور ارتقاي توانمندي آنان و بهبود كيفيت برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه

• برگزاري دوره‌هاي آموزشي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي آموزش علوم پزشكي و پژوهش در آموزش

• برگزاری دوره های زبان انگلیسی برای اعضاء هیات علمی و مکالمه آزاد برای تمام دانش آموختگان علوم پزشکی

پژوهش : 

• تدوين و اجراي طرح ‌هاي نيازسنجي آموزشي براي كمك به بازنگري و ارتقاي برنامه‌هاي موجود و يا تدوين برنامه‌هاي جديد و مورد نياز آموزشي با كمك ساير گروهها و مراكز آموزشي 

خدمات :

• ارائه كمك هاي مشاوره‌اي در زمينه پژوهش، نيازسنجي، ارزشيابي، برنامه‌ريزي و مديريت دوره ها و برنامه‌هاي آموزشي به  اعضاي هيات علمي، مديران و موسسات آموزشي داخل و خارج دانشگاه

• كمك به ساير دانشگاهها و مراكز توسعه آموزش در برگزاري دوره‌هاي آموزشي و يا تربيت نيروي انساني مورد نياز

كمك به ساير واحدهاي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي از طريق اعضاي گروه در زمينه هاي مديريتي، آموزشي و پژوهشي

دبیرخانه دائمی جشنواره آموزشی شهید مطهری  از سال 87 تا کنون