برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

پمفلت جشنواره چهاردمین
اسلایدر

مهندس علی احمدیان

سمت : مسئول رسانه های آموزشی

پست الکترونیکی: ahmadian948@gmail.com

شماره تماس: 33712085-041

دکتر شاپور نادرفام

سمت : مسئول ارزشیابی

پست الکترونیکی: shnfam@yahoo.com

شماره تماس: 33712069-041

دکتر حسین جباری

سمت : مسئول دفتر استعداد درخشان

پست الکترونیکی: hosseinhosseinj@gmail.com

شماره تماس: 33374191-041

دکتر رضا غفاری

سمت : مدیر گروه آموزش پزشکی

پست الکترونیکی: ghafarir@gmail.com

شماره تماس: 33374191-041