برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 
ردیف نام و نام خانوادگی مسئول واحد مدرک سابقه عکس
1 دکتر سعیده غفاری فر مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ریس مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی

2 احمد پورعباس معاون مرکز EDC
  • کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
  • فلوشیپ یادگیری الکترونیکی کارشناس ارشد علوم تغذیه
99-92 معاون مرکز EDC
3 دکتر فرانک جبارزاده برنامه ریزی درسی دکتری آموزش پرستاری از سال99
4 دکتر شاپور نادرفام ارزشیابی پزشکی عمومی، کارشناس ارشد آموزش پزشکی از سال 90 تاکنون
5 دکتر رضا غفاری رشد و توانمندسازی هیأت علمی پزشکی عمومی، ارشد آموزش پزشکی،PhD آموزش پزشکی معاون مرکز EDC مدیر امور آموزشی دانشگاه
6 دکتر رضا غفاری آموزش پاسخگو پزشکی عمومی، ارشد آموزش پزشکی،PhD آموزش پزشکی معاون مرکز EDC مدیر امور آموزشی دانشگاه
7 دکتر سعیده غفاری فر رئیس مرکز تحقیقات آموزش پزشکی و امور پژوهش در آموزش پزشکی عمومی، ارشد آموزش پزشکی، phD ارتقاء سلامت رئیس مرکز تحقیقات آموزش پزشکی،معاون پژوهش گروه آموزش پزشکی،EDO دانشکده پزشکی
 
8 مهندس علی احمدیان مسئول واحد مدیاسنتر معاون زیرساخت مرکز آموزش مجازی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی مسئول اجرایی آموزش مجازی
9 دکتر طاها صمدسلطانی مرکز آموزش مجازی PhD انفورماتیک پزشکی رئیس آموزش مجازی
10 دکتر فریبرز اکبرزاده ارزیابی و آزمون ها فوق تخصص قلب، ارشد آموزش پزشکی معاون آموزشی بیمارستان شهید مدنی
11 دکتر مهران سیف فرشد شورای سیاستگزاری اخلاق دانشگاه پزشکی عمومی، ph.D اخلاق مدیر گروه اخلاق
12 دکتر حسین جباری دفتر استعدادهای درخشان و المپیاد دانشجویی PhD مدیریت مدیر گروه پزشکی اجتماعی
14 یاسین انصاری مسئول امور اداری کارشناسی