پنجشنبه 28 تير 1397 - 05 ذو القعدة 1439
 منوی اصلی
 
  مدیریت

 

 
 

دکتر محمد برزگر

سمت : مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

رتبه علمیاستاد

پست الکترونیکیmm_barzegar@yahoo.com

شماره تماس: 33363003-041

CV

 

احمد پورعباس

سمت : معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

رتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی:  poorabbasa@yahoo.com

شماره تماس:   33363003-041

CV