دوشنبه 1 مرداد 1397 - 09 ذو القعدة 1439
  هسته استعداد درخشان دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

دانشکده بهداشت

1

محمد شاکر خطیبی

مهندسی محیط زیست

گروه بهداشت، مسئول هسته

2

سیدشمس الدین علیزاده

مهندسی بهداشت حرفه ای

گروه بهداشت حرفه ای، استاد مشاور