برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

پمفلت جشنواره چهاردمین
اسلایدر
 

مسئول حیطه : دکتررضا بدل زاده

مدرسین حیطه:    دکتر رضا بدل زاده :    دکتر بهزاد بردران  ، دکتر توحید کاظمی -  دکتر عادل اسپوتین ، دکتر سعیده غفاریفر

 طراحان سئوال: دکتر رضا بدل زاده :    دکتر بهزاد بردران  ، دکتر توحید کاظمی -  دکتر عادل اسپوتین ، دکتر سعیده غفاریفر

لیست  دانشجویان شرکت کننده: 

برنامه زمانبندی  کارگاههای امادگی  برای المپیاد: برنامه علوم پایه

برنامه زمانبندی جلسات طراحی سئوال :