يکشنبه 4 اسفند 1398 - 28 جمادى الثانية 1441
  مسئول دفتر استعدادهای درخشان
دکتر حسین جباری بیرامی
سمت: مسئول دفتر استعدادهای درخشان
رتبه علمی: فوق تخصص نوزادان
پست الکترونیکی:  
hosseinhosseinj@yahoo.com
 شماره تماس: 33362700-041    داخلی 342
 CV