برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 
دفاتر توسعه آموزش برتر دانشگاه در جشنواره شهید مطهری
سال رتبه اول (دانشکده/مسئول EDO) رتبه دوم (دانشکده/مسئول EDO)
1396 دانشکده پرستاری و مامایی (خانم دکتر فرانک جبارزاده) دانشکده مدیریت (خانم دکتر شهلا دمنابی)
1397 دانشکده پرستاری و مامایی (خانم دکتر فرانک جبارزاده) دانشکده مدیریت (خانم دکتر شهلا دمنابی)
1398 دانشکده دندانپزشکی (خانم دکتر مریم کوه سلطانی) دانشکده پرستاری و مامایی (خانم دکتر فرانک جبارزاده)