برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 
شرح وظایف دانش پژوهی
  1. آگاه سازی و توانمندسازی اساتید در زمینه دانش پژوهی آموزشی
  2. آشناسازی هیأت علمی با بندهای مرتبط با  دانش پژوهی آموزشی  در آئین نامه ارتقا
  3. ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی در زمینه تدوین گزارش فرایند دانش پژوهی آموزشی
  4. پیش بینی تسهیلات تشویقی برای صاحبان فرایند دانش پژوهی آموزشی
  5. برگزاری جلسات کمیته دانش پژوهی بنا به تعداد فرایند