برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مسئول هسته

مسئول هسته

صفحات/ مسئول هسته

                           
      مسئول هسته
يکشنبه 12 آبان 1398
هسته استعداد درخشان دانشکده بهداشت

صفحات/ هسته استعداد درخشان دانشکده بهداشت

                           
      هسته استعداد درخشان دانشکده بهداشت
دوشنبه 17 خرداد 1395
هسته استعداد درخشان دانشکده تغذیه

صفحات/ هسته استعداد درخشان دانشکده تغذیه

                           
      هسته استعداد درخشان دانشکده تغذیه
دوشنبه 17 خرداد 1395
هسته استعداد درخشان دانشکده علوم نوین

صفحات/ هسته استعداد درخشان دانشکده علوم نوین

                           
      هسته استعداد درخشان دانشکده علوم نوین
دوشنبه 17 خرداد 1395
هسته استعداد درخشان دانشکده مدیریت

صفحات/ هسته استعداد درخشان دانشکده مدیریت

                           
      هسته استعداد درخشان دانشکده مدیریت
دوشنبه 17 خرداد 1395
هسته استعداد درخشان دانشکده دندانپزشکی

صفحات/ هسته استعداد درخشان دانشکده دندانپزشکی

                           
      هسته استعداد درخشان دانشکده دندانپزشکی
دوشنبه 17 خرداد 1395
هسته استعداد درخشان دانشکده پرستاری

صفحات/ هسته استعداد درخشان دانشکده پرستاری

                           
      هسته استعداد درخشان دانشکده پرستاری
دوشنبه 17 خرداد 1395
هسته استعداد درخشان دانشکده پیراپزشکی

صفحات/ هسته استعداد درخشان دانشکده پیراپزشکی

                           
      هسته استعداد درخشان دانشکده پیراپزشکی
دوشنبه 17 خرداد 1395
هسته استعداد درخشان دانشکده داروسازی

صفحات/ هسته استعداد درخشان دانشکده داروسازی

                           
      هسته استعداد درخشان دانشکده داروسازی
دوشنبه 17 خرداد 1395
هسته استعداد درخشان دانشکده پزشکی

صفحات/ هسته استعداد درخشان دانشکده پزشکی

                           
      هسته استعداد درخشان دانشکده پزشکی
دوشنبه 17 خرداد 1395