برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه آموزشی نخبگان

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برگزارنمود

مطالب/ دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برگزارنمود

                           
      دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برگزارنمود کارگاه آموزشی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان
يکشنبه 6 تير 1395
دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برگزارنمود

مطالب/ دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برگزارنمود

                           
      دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برگزارنمود کارگاه آموزشی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان
يکشنبه 6 تير 1395