برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تسهیلات بنیاد نخبکان

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برگزارنمود

مطالب/ دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برگزارنمود

                           
      دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برگزارنمود کارگاه آموزشی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان
يکشنبه 6 تير 1395
دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برگزارنمود

مطالب/ دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برگزارنمود

                           
      دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برگزارنمود کارگاه آموزشی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان
يکشنبه 6 تير 1395