برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پاسخگویی

برگزاری کارگاه دانشجو محوری و پاسخگویی در آموزش علوم پزشکی

مطالب/ برگزاری کارگاه دانشجو محوری و پاسخگویی در آموزش علوم پزشکی

                           
      برگزاری کارگاه دانشجو محوری و پاسخگویی در آموزش علوم پزشکی کارگاه دانشجو محوری و پاسخگویی در آموزش پزشکی برای دانشجویان دانشگاه برگزار شد
شنبه 7 ارديبهشت 1398