برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کمیته تحقیقات دانشجویی

مسابقه چتر 19

مطالب/ مسابقه چتر 19

                           
      مسابقه چتر 19 برگزاری مسابقه چتر 19 توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
شنبه 25 مرداد 1399