پنجشنبه 28 تير 1397 - 05 ذو القعدة 1439
  برچسب شده با کارگاه روش تحقیق مقدماتی
مطالب/ برگزاری کارگاه یکروزه روش تحقیق کیفی (مقدماتی)                            
      مرکز تحقیقایت آموزش علوم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات کیفی در نظر دارد ...
پنجشنبه 10 تير 1395