سه شنبه 27 آذر 1397 - 10 ربيع الثاني 1440
  برچسب شده با اولین همایش
مطالب/ سومین جلسه اعتباربخشی آموزشی در مورخه 97/2/17 برگزار گردید                            
      جلسه اعتباربخشی آموزشی با حضور کارشناسان مسئول اعتبار بخشی مراکز مذکور در  روز دوشنبه مورخ 97/2/17 برگزاری گردید.
دوشنبه 17 ارديبهشت 1397
مطالب/ اطلاعیه اولین همایش آموزش پاسخگو                            
      اطلاعیه اولین همایش آموزش پاسخگو
يکشنبه 12 آذر 1396