برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تاریخ تصویب

تصویب قطعی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز

مطالب/ تصویب قطعی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز

                           
      تصویب قطعی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز تصویب قطعی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز
پنجشنبه 21 بهمن 1395