برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اطلاعیه

اطلاعیه جشنواره آموزشی شهید مطهری 1397

مطالب/ اطلاعیه جشنواره آموزشی شهید مطهری 1397

                           
      اطلاعیه جشنواره آموزشی شهید مطهری 1397 اطلاعیه جشنواره آموزشی شهید مطهری 1397
يکشنبه 12 آذر 1396
اطلاعیه

مطالب/ اطلاعیه

                           
      اطلاعیه هجدهمین همایش آموزش پزشکی و دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
پنجشنبه 23 دي 1395
اطلاعیه مهم دهمین جشنواره آموزشی مطهری

مطالب/ اطلاعیه مهم دهمین جشنواره آموزشی مطهری

                           
      اطلاعیه مهم دهمین جشنواره آموزشی مطهری اطلاعیه مهم دهمین جشنواره آموزشی مطهری
پنجشنبه 2 دي 1395
اطلاعیه مهم دهمین جشنواره آموزشی مطهری

مطالب/ اطلاعیه مهم دهمین جشنواره آموزشی مطهری

                           
      اطلاعیه مهم دهمین جشنواره آموزشی مطهری اطلاعیه مهم دهمین جشنواره آموزشی مطهری
پنجشنبه 2 دي 1395
اطلاعیه جشنواره شهید مطهری

مطالب/ اطلاعیه جشنواره شهید مطهری

                           
      اطلاعیه جشنواره شهید مطهری اطلاعیه جشنواره شهید مطهری
يکشنبه 16 آبان 1395