برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ژورنال کلاب

ژورنال کلاب هفتگی گروه آموزش پزشکی

مطالب/ ژورنال کلاب هفتگی گروه آموزش پزشکی

                           
      ژورنال کلاب هفتگی گروه آموزش پزشکی با ارائه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
يکشنبه 15 فروردين 1400
ژورنال کلاب گروه آموزش پزشکی

مطالب/ ژورنال کلاب گروه آموزش پزشکی

                           
      ژورنال کلاب گروه آموزش پزشکی ژورنال کلاب گروه آموزش پزشکی با ارائه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش پزشکی زیر نظر خانم دکتر سعیده غفاری فر برگزار شد.
سه شنبه 19 اسفند 1399
ژورنال کلاب

مطالب/ ژورنال کلاب

                           
      ژورنال کلاب برگزاری ژورنال کلاب
چهارشنبه 13 اسفند 1399
عدم برگزاری ژورنال کلاب

مطالب/ عدم برگزاری ژورنال کلاب

                           
      عدم برگزاری ژورنال کلاب عدم برگزاری ژورنال کلاب
سه شنبه 24 فروردين 1395
ژورنال کلاب های ماهانه گروه آموزش پزشکی

مطالب/ ژورنال کلاب های ماهانه گروه آموزش پزشکی

                           
      ژورنال کلاب های ماهانه گروه آموزش پزشکی خانم اعظم اصغری خاتونی
سه شنبه 18 اسفند 1394
 ژورنال کلاب ماهانه گروه آموزش پزشکی

مطالب/ ژورنال کلاب ماهانه گروه آموزش پزشکی

                           
       ژورنال کلاب ماهانه گروه آموزش پزشکی ژورنال کلاب ماهانه گروه آموزش پزشکی آقای هادی حامدفر
شنبه 12 دي 1394
ژورنال کلاب ماهانه دکتر مریم برادران

مطالب/ ژورنال کلاب ماهانه دکتر مریم برادران

                           
      ژورنال کلاب ماهانه دکتر مریم برادران ژورنال کلاب ماهانه دکتر مریم برادران
سه شنبه 3 آذر 1394
اطلاعیه ژورنال کلاب ماهانه

مطالب/ اطلاعیه ژورنال کلاب ماهانه

                           
      اطلاعیه ژورنال کلاب ماهانه اطلاعیه ژورنال کلاب ماهانه دکتر فریبرز اکبرزاده
سه شنبه 3 آذر 1394
برگزاری ژورنال کلابهای ماهانه

مطالب/ برگزاری ژورنال کلابهای ماهانه

                           
      برگزاری ژورنال کلابهای ماهانه برگزاری ژورنال کلابهای ماهانه
سه شنبه 3 آذر 1394