برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه

برگزاری کارگاه آشنایی با تدوین، نگارش و مستندسازی فعالیتهای آموزشی

مطالب/ برگزاری کارگاه آشنایی با تدوین، نگارش و مستندسازی فعالیتهای آموزشی

                           
      برگزاری کارگاه آشنایی با تدوین، نگارش و مستندسازی فعالیتهای آموزشی کارگاه آشنایی با تدوین، نگارش و مستندسازی فعالیتهای آموزشی در تاریخ 98/6/9 برگزار گردید
شنبه 9 شهريور 1398
برگزاری کارگاه دانشجو محوری در آموزش علوم پزشکی

مطالب/ برگزاری کارگاه دانشجو محوری در آموزش علوم پزشکی

                           
      برگزاری کارگاه دانشجو محوری در آموزش علوم پزشکی کارگاه دانشجو محوری در آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان شرکت کننده در بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی برگزار شد
شنبه 21 ارديبهشت 1398
برگزاری کارگاه تولید محتوا در بیستمن همایش کشوری آموزش پزشکی

مطالب/ برگزاری کارگاه تولید محتوا در بیستمن همایش کشوری آموزش پزشکی

                           
      برگزاری کارگاه تولید محتوا در بیستمن همایش کشوری آموزش پزشکی کارگاه تولید محتوا با نرم افزار Articulate Storyline برای دانشجویان برگزار گردید
شنبه 21 ارديبهشت 1398
برگزاری کارگاه دانشجو محوری و پاسخگویی در آموزش علوم پزشکی

مطالب/ برگزاری کارگاه دانشجو محوری و پاسخگویی در آموزش علوم پزشکی

                           
      برگزاری کارگاه دانشجو محوری و پاسخگویی در آموزش علوم پزشکی کارگاه دانشجو محوری و پاسخگویی در آموزش پزشکی برای دانشجویان دانشگاه برگزار شد
شنبه 7 ارديبهشت 1398
کارگاه مبانی آموزش پاسخگو برای دانشجویان

صفحات/ کارگاه مبانی آموزش پاسخگو برای دانشجویان

                           
      کارگاه مبانی آموزش پاسخگو برای دانشجویان
شنبه 31 فروردين 1398
کارگاه دانشجو محوری در آموزش علوم پزشکی

صفحات/ کارگاه دانشجو محوری در آموزش علوم پزشکی

                           
      کارگاه دانشجو محوری در آموزش علوم پزشکی
شنبه 31 فروردين 1398
کارگاه ارزیابی دستیاران تخصصی پزشکی بر اساس آموزش پاسخگو

مطالب/ کارگاه ارزیابی دستیاران تخصصی پزشکی بر اساس آموزش پاسخگو

                           
      کارگاه ارزیابی دستیاران تخصصی پزشکی بر اساس آموزش پاسخگو کارگاه ارزیابی دستیاران تخصصی پزشکی بر اساس آموزش پاسخگو با حضور جمعی از مسئولین آزمونها در اولین همایش کشوری آموزش پاسخگو در تاریخ 97/5/24 برگزار گردید
سه شنبه 13 شهريور 1397
شروع نهمین دوره مهارتهای دانشگاهی

مطالب/ شروع نهمین دوره مهارتهای دانشگاهی

                           
      شروع نهمین دوره مهارتهای دانشگاهی شروع نهمین دوره مهارتهای دانشگاهی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش
شنبه 30 بهمن 1395