برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مسئولین واحدها

مسئولین واحدها

صفحات/ مسئولین واحدها

                           
      مسئولین واحدها
پنجشنبه 29 ارديبهشت 1390
مسئول واحد برنامه ریزی

محتوا/ مسئول واحد برنامه ریزی

                           
      مسئول واحد برنامه ریزی
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
مسئول واحد ارزشیابی

محتوا/ مسئول واحد ارزشیابی

                           
      مسئول واحد ارزشیابی

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
مسئول گروه آموزش پزشکی

محتوا/ مسئول گروه آموزش پزشکی

                           
      مسئول گروه آموزش پزشکی

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
مسئولین واحدها

صفحات/ مسئولین واحدها

                           
      مسئولین واحدها
دوشنبه 23 اسفند 1389