برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  برچسب شده با

برچسب شده با مسئولین واحدها

مسئول واحد برنامه ریزی

محتوا/ مسئول واحد برنامه ریزی

                           
      مسئول واحد برنامه ریزی
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
مسئول واحد ارزشیابی

محتوا/ مسئول واحد ارزشیابی

                           
      مسئول واحد ارزشیابی

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
مسئول گروه آموزش پزشکی

محتوا/ مسئول گروه آموزش پزشکی

                           
      مسئول گروه آموزش پزشکی

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390