برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مفاهیم دانش‌پژوهی

وبینار یک روزه" آشنایی با مفاهیم دانش‌پژوهی و آئین نامه ارتقا عضو هیأت علمی"

مطالب/ وبینار یک روزه" آشنایی با مفاهیم دانش‌پژوهی و آئین نامه ارتقا عضو هیأت علمی"

                           
      وبینار یک روزه" آشنایی با مفاهیم دانش‌پژوهی و آئین نامه ارتقا عضو هیأت علمی" وبینار یک روزه" آشنایی با مفاهیم دانش‌پژوهی و آئین نامه ارتقا عضو هیأت علمی" در مورخه 99/12/26 توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار خواهد شد.
شنبه 23 اسفند 1399