چهارشنبه 27 تير 1397 - 04 ذو القعدة 1439
  برچسب شده با ارزشیابی
مطالب/ بررسی عملکرد واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                            
      جلسه بررسی عملکرد واحد ارزشیابی در مورخه 97/2/18 برگزار گردید
پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397
صفحات/ صفحه اصلی ارزشیابی                            
      صفحه اصلی ارزشیابی
سه شنبه 25 مهر 1396
صفحات/ نیروی انسانی واحد ارزشیابی                            
     
پنجشنبه 29 ارديبهشت 1390