دوشنبه 28 خرداد 1397 -
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  برچسب شده با اخلاق حرفه ای
مطالب/ برگزاری جلسه مسئولین EDO در مورخه 95/5/19 با رویکرد اخلاق حرفه ای                            
      برگزاری جلسه مسئولین EDO در مورخه 95/5/19 با ...
سه شنبه 19 مرداد 1395
مطالب/ برگزاری جلسه دوم دوره کوتاه مدت اخلاق حرفه ای در تاریخ 5/3/1394                            
      جلسه دوم دوره کوتاه مدت اخلاق حرفه ای در تاریخ 5/3/1394 در سالن کنفرانس گروه آموزش پزشکی برگزار گردید.
يکشنبه 24 خرداد 1394
مطالب/ برگزاری جلسه اول دوره کوتاه مدت اخلاق حرفه ای در تاریخ 8/2/1394                            
      جلسه اول دوره کوتاه مدت اخلاق حرفه ای در تاریخ 8/2/1394 در سالن کنفرانس گروه آموزش پزشکی برگزار گردید...
چهارشنبه 20 خرداد 1394