برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  برچسب شده با

برچسب شده با اخلاق حرفه ای

برگزاری جلسه مسئولین EDO  در مورخه 95/5/19 با رویکرد اخلاق حرفه ای

مطالب/ برگزاری جلسه مسئولین EDO در مورخه 95/5/19 با رویکرد اخلاق حرفه ای

                           
      برگزاری جلسه مسئولین EDO  در مورخه 95/5/19 با رویکرد اخلاق حرفه ای برگزاری جلسه مسئولین EDO در مورخه 95/5/19 با ...
سه شنبه 19 مرداد 1395
برگزاری جلسه دوم دوره کوتاه مدت اخلاق حرفه ای در تاریخ 5/3/1394

مطالب/ برگزاری جلسه دوم دوره کوتاه مدت اخلاق حرفه ای در تاریخ 5/3/1394

                           
      برگزاری جلسه دوم دوره کوتاه مدت اخلاق حرفه ای در تاریخ 5/3/1394 جلسه دوم دوره کوتاه مدت اخلاق حرفه ای در تاریخ 5/3/1394 در سالن کنفرانس گروه آموزش پزشکی برگزار گردید.
يکشنبه 24 خرداد 1394
برگزاری جلسه اول دوره کوتاه مدت اخلاق حرفه ای در تاریخ 8/2/1394

مطالب/ برگزاری جلسه اول دوره کوتاه مدت اخلاق حرفه ای در تاریخ 8/2/1394

                           
      برگزاری جلسه اول دوره کوتاه مدت اخلاق حرفه ای در تاریخ 8/2/1394 جلسه اول دوره کوتاه مدت اخلاق حرفه ای در تاریخ 8/2/1394 در سالن کنفرانس گروه آموزش پزشکی برگزار گردید...
چهارشنبه 20 خرداد 1394