برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بحران کرونا

سمینار سراسری مجازی آموزش علوم پزشکی و بحران کرونا

مطالب/ سمینار سراسری مجازی آموزش علوم پزشکی و بحران کرونا

                           
      سمینار سراسری مجازی آموزش علوم پزشکی و بحران کرونا سمینار سراسری مجازی آموزش علوم پزشکی و بحران کرونا در روز پنج شنبه ۱۲ تیر ماه 1399 از ساعت ۸ الی 1۳ برگزار می گردد.
دوشنبه 2 تير 1399