برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  برچسب شده با

برچسب شده با مبتنی بر توانمندی

سمینار سراسری  آموزش پزشکی مبتنی بر توانمندی

مطالب/ سمینار سراسری آموزش پزشکی مبتنی بر توانمندی

                           
      سمینار سراسری  آموزش پزشکی مبتنی بر توانمندی سمینار سراسری آموزش پزشکی مبتنی بر توانمندی در روز 22 آبان 1398 در دانشگاه علوم پزشکی تهران پرگزار خواهد شد
شنبه 4 آبان 1398