برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با نام نویسی دانشجویان

آغاز نام نویسی دانشجویان نوورودسال تحصیلی 99-1398 در سامانه بنیاد ملی نخبگان

مطالب/ آغاز نام نویسی دانشجویان نوورودسال تحصیلی 99-1398 در سامانه بنیاد ملی نخبگان

                           
      آغاز نام نویسی دانشجویان نوورودسال تحصیلی 99-1398 در سامانه بنیاد ملی نخبگان نام نویسی دانشجویان نوورودسال تحصیلی 99-1398 در سامانه بنیاد ملی نخبگان آغاز شد
يکشنبه 7 مهر 1398