برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مستندسازی فعالیتهای آموزشی

برگزاری کارگاه آشنایی با تدوین، نگارش و مستندسازی فعالیتهای آموزشی

مطالب/ برگزاری کارگاه آشنایی با تدوین، نگارش و مستندسازی فعالیتهای آموزشی

                           
      برگزاری کارگاه آشنایی با تدوین، نگارش و مستندسازی فعالیتهای آموزشی کارگاه آشنایی با تدوین، نگارش و مستندسازی فعالیتهای آموزشی در تاریخ 98/6/9 برگزار گردید
شنبه 9 شهريور 1398