برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با برنامه ریزی آموزشی

ارزشیابی اجرای کوریکلوم آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تریز

مطالب/ ارزشیابی اجرای کوریکلوم آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تریز

                           
      ارزشیابی اجرای کوریکلوم آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تریز ارزشیابی اجرای کوریکلوم آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تریزاز تاریخ 20/7/1400 آغاز و تار تاریخ 20/8/1400 ادامه خواهد داشت.
چهارشنبه 21 مهر 1400
مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی

صفحات/ مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی

                           
      مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی
يکشنبه 12 بهمن 1399
کارشناسان واحد برنامه ریزی آموزشی

صفحات/ کارشناسان واحد برنامه ریزی آموزشی

                           
      کارشناسان واحد برنامه ریزی آموزشی کارشناسان واحد برنامه ریزی آموزشی
يکشنبه 12 بهمن 1399
شرح وظایف برنامه ریزی آموزشی

صفحات/ شرح وظایف برنامه ریزی آموزشی

                           
      شرح وظایف برنامه ریزی آموزشی شرح وظایف برنامه ریزی آموزشی
چهارشنبه 8 بهمن 1399
فعالیتهای دانش پژوهی

صفحات/ فعالیتهای دانش پژوهی

                           
      فعالیتهای دانش پژوهی فعالیتهای دانش پژوهی
چهارشنبه 8 بهمن 1399
صفحه برنامه ریزی آموزشی

صفحات/ صفحه برنامه ریزی آموزشی

                           
      صفحه برنامه ریزی آموزشی
سه شنبه 5 شهريور 1398
عملکرد واحد برنامه ريزي آموزشي

صفحات/ عملکرد واحد برنامه ريزي آموزشي

                           
      عملکرد واحد برنامه ريزي آموزشي
دوشنبه 9 خرداد 1390