برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  برچسب شده با

برچسب شده با مرحلهاول یازدهمین المپیادعلمی

 موفقیت دانشجویان دانشگاه در آزمون مرحله اول یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی  سراسرکشور

مطالب/ موفقیت دانشجویان دانشگاه در آزمون مرحله اول یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور

                           
       موفقیت دانشجویان دانشگاه در آزمون مرحله اول یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی  سراسرکشور تعداد 38 نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون مرحله اول یازدهمین المپیاد علمی که در تاریخ 6/2/98 برگزارشد منتخب و موفق به راه یابی به مرحله دوم آزمون انفرادی و گروهی شده اند.
سه شنبه 7 خرداد 1398