برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مرحلهاول یازدهمین المپیادعلمی

 موفقیت دانشجویان دانشگاه در آزمون مرحله اول یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی  سراسرکشور

مطالب/ موفقیت دانشجویان دانشگاه در آزمون مرحله اول یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور

                           
       موفقیت دانشجویان دانشگاه در آزمون مرحله اول یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی  سراسرکشور تعداد 38 نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون مرحله اول یازدهمین المپیاد علمی که در تاریخ 6/2/98 برگزارشد منتخب و موفق به راه یابی به مرحله دوم آزمون انفرادی و گروهی شده اند.
سه شنبه 7 خرداد 1398