برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشجو محوری

برگزاری کارگاه دانشجو محوری در آموزش علوم پزشکی

مطالب/ برگزاری کارگاه دانشجو محوری در آموزش علوم پزشکی

                           
      برگزاری کارگاه دانشجو محوری در آموزش علوم پزشکی کارگاه دانشجو محوری در آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان شرکت کننده در بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی برگزار شد
شنبه 21 ارديبهشت 1398
برگزاری کارگاه دانشجو محوری و پاسخگویی در آموزش علوم پزشکی

مطالب/ برگزاری کارگاه دانشجو محوری و پاسخگویی در آموزش علوم پزشکی

                           
      برگزاری کارگاه دانشجو محوری و پاسخگویی در آموزش علوم پزشکی کارگاه دانشجو محوری و پاسخگویی در آموزش پزشکی برای دانشجویان دانشگاه برگزار شد
شنبه 7 ارديبهشت 1398
کارگاه دانشجو محوری در آموزش علوم پزشکی

صفحات/ کارگاه دانشجو محوری در آموزش علوم پزشکی

                           
      کارگاه دانشجو محوری در آموزش علوم پزشکی
شنبه 31 فروردين 1398