برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مبانی آموزش پزشکی

دریافت گواهی دوره اول

صفحات/ دریافت گواهی دوره اول

                           
      دریافت گواهی دوره اول
دوشنبه 21 بهمن 1398
دریافت گواهی دوره اول

صفحات/ دریافت گواهی دوره اول

                           
      دریافت گواهی دوره اول
دوشنبه 21 بهمن 1398
دریافت گواهی دوره اول

صفحات/ دریافت گواهی دوره اول

                           
      دریافت گواهی دوره اول
دوشنبه 21 بهمن 1398
دریافت گواهی دوره اول

صفحات/ دریافت گواهی دوره اول

                           
      دریافت گواهی دوره اول
دوشنبه 21 بهمن 1398
دریافت گواهی دوره اول

صفحات/ دریافت گواهی دوره اول

                           
      دریافت گواهی دوره اول
دوشنبه 21 بهمن 1398
برگزاری دوره مبانی آموزش پزشکی

صفحات/ برگزاری دوره مبانی آموزش پزشکی

                           
      برگزاری دوره مبانی آموزش پزشکی
پنجشنبه 29 فروردين 1398