برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با داوطلبین عضویت

داوطلبین عضویت در کمیته مرکزی دانشجوئی توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مطالب/ داوطلبین عضویت در کمیته مرکزی دانشجوئی توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

                           
      داوطلبین عضویت در کمیته مرکزی دانشجوئی توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آقای دکتر حسن امینی و خانم سعیده فرشباف به عنوان داوطلبین عضویت در کمیته مرکزی دانشجوئی توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شدند.
سه شنبه 27 فروردين 1398