برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آموزش پزشکی مجازی

چهارمین فراخوان پذیرش دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

مطالب/ چهارمین فراخوان پذیرش دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

                           
      چهارمین فراخوان پذیرش دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی فراخوان پذیرش چهارمین دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی شروع شد
يکشنبه 31 شهريور 1398
برگزاری سومین آزمون دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

مطالب/ برگزاری سومین آزمون دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

                           
      برگزاری سومین آزمون دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی اطلاعیه شماره 25_برگزاری سومین آزمون دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی ورودی های مهر 1395 و 1396 در روز سه شنبه مورخ 22 آبانماه 1397 برگزار خواهد شد
شنبه 12 آبان 1397