برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مراقبتهای تکاملی شیرخواران

برگزاری دوره کوتاه مدت تکمیلی مراقبت های تکاملی شیرخواران و کودکان

مطالب/ برگزاری دوره کوتاه مدت تکمیلی مراقبت های تکاملی شیرخواران و کودکان

                           
      برگزاری دوره کوتاه مدت تکمیلی مراقبت های تکاملی شیرخواران و کودکان دوره کوتاه مدت تکمیلی مراقبت های تکاملی شیرخواران و کودکان از تاریخ 97/5/6 به مدت 10 روز در مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم  پزشکی تبریز برگزار گردید.
سه شنبه 16 مرداد 1397