سه شنبه 27 آذر 1397 - 10 ربيع الثاني 1440
  برچسب شده با عدم تمدید
مطالب/ عدم تمدید مهلت ثبت نام در سامانه بنیاد ملی نخبگان                            
      آخرین مهلت برا ی ثبت درخواست بررسی پرونده برای بهره مندی از جوایز تحصیلی 98-1397 در سامانه بنیاد ملی نخبگان ( سینا) 15 مرداد ماه می باشد
يکشنبه 14 مرداد 1397