برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  برچسب شده با

برچسب شده با کارشناسان مسئول اعتباربخشی

برگزاری جلسه ارزشیابی درونی - بیرونی

مطالب/ برگزاری جلسه ارزشیابی درونی - بیرونی

                           
      برگزاری جلسه ارزشیابی درونی - بیرونی جلسه ارزشیابی درونی - بیرونی با حضور کارشناسان مسئول اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی در تاریخ 97/3/2 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید
چهارشنبه 2 خرداد 1397