برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  برچسب شده با

برچسب شده با چالشها و راهکارهای

برگزاری جلسه چالشها و راهکارهای اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی – درمانی

مطالب/ برگزاری جلسه چالشها و راهکارهای اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی – درمانی

                           
      برگزاری جلسه چالشها و راهکارهای اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی – درمانی جلسه چالشها و راهکارهای اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی – درمانی با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه برگزار گردید
پنجشنبه 19 بهمن 1396