برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آموزش مجازی تبریز

برگزاری دوره آموزشی ترکیبی مبانی آموزش پزشکی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ برگزاری دوره آموزشی ترکیبی مبانی آموزش پزشکی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      برگزاری دوره آموزشی ترکیبی مبانی آموزش پزشکی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دوره آموزشی ترکیبی مبانی آموزش پزشکی برای دانشجویان علوم پزشکی کشور را برگزار می‌کند.
سه شنبه 27 فروردين 1398