برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با همایش آموزش پاسخگو

اطلاعیه اولین همایش آموزش پاسخگو

مطالب/ اطلاعیه اولین همایش آموزش پاسخگو

                           
      اطلاعیه اولین همایش آموزش پاسخگو اطلاعیه اولین همایش آموزش پاسخگو
يکشنبه 12 آذر 1396
لینک سایت آموزش پاسخگو وبسته عدالت محور

مطالب/ لینک سایت آموزش پاسخگو وبسته عدالت محور

                           
      لینک سایت آموزش پاسخگو وبسته عدالت محور لینک سایت آموزش پاسخگو وبسته عدالت محور
دوشنبه 22 آبان 1396
لینک سایت اطلاعات مربوط به آموزش پاسخگو و بسته عدالت محور

مطالب/ لینک سایت اطلاعات مربوط به آموزش پاسخگو و بسته عدالت محور

                           
      لینک سایت اطلاعات مربوط به آموزش پاسخگو و بسته عدالت محور لینک سایت اطلاعات مربوط به آموزش پاسخگو و بسته عدالت محور
دوشنبه 22 آبان 1396
اولین جلسه سیاستگذاری همایش کشوری آموزش پاسخگو

مطالب/ اولین جلسه سیاستگذاری همایش کشوری آموزش پاسخگو

                           
      اولین جلسه سیاستگذاری همایش کشوری آموزش پاسخگو اولین جلسه سیاستگذاری همایش کشوری آموزش پاسخگو با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید.
سه شنبه 28 شهريور 1396