سه شنبه 27 آذر 1397 - 10 ربيع الثاني 1440
  برچسب شده با جلسه شورای سیاستگذاری
مطالب/ برگزاری اولین جلسه شورای سیاست گذاری المپیاد دانشجوئی ودومین جلسه کمیسیون استعداد درخشان دانشگاه                            
      اولین جلسه شورای سیاستگذاری المپیاد علمی ...
پنجشنبه 4 آذر 1395