برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دوره کارشناسی ارشد

چهارمین فراخوان پذیرش دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

مطالب/ چهارمین فراخوان پذیرش دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

                           
      چهارمین فراخوان پذیرش دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی فراخوان پذیرش چهارمین دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی شروع شد
يکشنبه 31 شهريور 1398