يکشنبه 31 شهريور 1398 - 22 محرم 1441
  ارزشیابی درونی

دانشکده پزشکی

گروه بیهوشی ، گروه آسیب شناسی ، گروه فیزیولوژی ، گروه قلب ، گروه طب اورژانس ، گروه اعصاب ، گروه میکروب شناسی ، گروه جراحی استخوان و مفاصل ، گروه بیماریهای زنان و زایمان ، گروه کودکان ، گروه اعصاب و روان ، گروه جراحی سینه و قلب ، گروه گوش و حلق و بینی ، گروه بیوشیمی ، گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری ، گروه پوست ، گروه جراحی چشم ، گروه فیزیوتراپی  ، گروه جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی ، گروه پزشکی اجتماعی ، گروه جراحی عمومی ، گروه فیزیک پزشکی ، گروه داخلی 

دانشکده دندانپزشکی

گروه دندانپزشکی جامعه نگر ، گروه آسیب شناسی ، گروه پروتز ، گروه جراحی ، گروه پرتوشناسی ، گروه کودکان ، گروه ترمیمی ، گروه ارتودنسی

دانشکده داروسازی

گروه فارماکوگنوزی ، گروه فارماسیوتیکس ، گروه داروسازی بالینی ، گروه شیمی دارویی ، گروه دارو و سم شناسی

دانشکده پیراپزشکی

گروه هوشبری ، گروه کتابداری ، گروه مدارک پزشکی ، گروه علوم پایه ، گروه پرتو شناسی ، گروه علوم آزمایشگاهی ، گروه معارف اسلامی

دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

گروه پرستاری داخلی و جراحی ، گروه مامایی

دانشکده توانبخشی

گروه کار درمانی ، گروه گفتار درمانی ، گروه فیزیوتراپی

دانشکده بهداشت و تغذیه

گروه بهداشت عمومی ، گروه علوم و صنایع غذایی ، گروه تغذیه در جامعه ، گروه بهداشت محیط و حرفه ای

دانشکده پرستاری و مامایی مراغه

گروههای پرستاری و مامایی مراغه